Hvad er dine styrker?

Skrevet af: Katrine Skov

Kontaktgruppen og kontaktgruppemøderne er essentielle i den første periode, hvor alle skal lære hinanden at kende. Vi har allerede nu afholdt en del kontaktgruppeaktiviteter som skolens KTK-team har planlagt (KTK står for kontakt-og trivselskoordinator). Nogle møder har været med sportsligt indhold, og andre med fokus på det personlige og sociale.

Vi oplever, at eleverne får meget ud af mødet med nye indholdsmæssige, æstetiske og praktiske tilgange til deres personlige dannelse. KTK har i opstartsperioden taget udgangspunkt i styrkebaseret pædagogik, som tager afsæt i en positiv psykologi. I den styrkebaserede pædagogik bygger vi på en anerkendende tilgang til vores elevers potentiale. Vi tager afsæt i positivpsykologiens grundsten – de 24 styrker, hvor der arbejdes med alt det eleverne kan i stedet for på det, som er svært og til tider kan synes umuligt. Derfor arbejder vores KTK-team gennem skoleåret med at lave aktiviteter, som kan understøtte elevernes udvikling og selvbevidsthed.

Du kan læse mere om vores KTK-team her.

Presset eller på – vi er alle forskellige

Det er nu knap 3 uger siden, at årgang 18/19 mødte hinanden. For nogle er det en udfordring at være sammen med ca. 140 nye ansigter, mens det for andre er ren luksus at stå i midten og sole sig. Det giver ligefrem energi og glæde. Det er forskelligt, hvad der motiverer og giver en energi i hverdagen. Netop dét tog vi hul på en skøn onsdag eftermiddag, med et kontaktgruppearrangement, hvor eleverne arbejde med styrkespil.

 

Hvad er dine styrker?

Har du en forestilling om, hvad dine 5 største styrker er? 

Styrker handler ikke nødvendigvis om det, man er god til. Det er altså ikke det samme som kompetencer, færdigheder eller erfaring selvom disse områder stadig er vigtige. Kort fortalt er vores styrker det, der styrker os, og giver os motivation og energi.

Der findes 24 almene menneskelige karaktertræk eller styrker, som vi alle rummer. Det er de styrker spillet tager udgangspunkt i.

Troværdighed
Fornuft og grundighed
Perspektiv
Humor og glæde
Dømmekraft og kritisk tænkning
Påskønnelse af skønhed
Nærhed
Taknemmelighed
Energi og gejst
Mening og tro
Mod
Vedholdenhed
Tilgivelse
Beskedenhed og ydmyghed
Kreativitet
Social Intelligens
Nysgerrighed
Optimisme og håb
Læring og udvikling
Retfærdighed
Selvkontrol
Lederskab
Teamwork
Venlighed
Mod
Vedholdenhed

Læs mere om styrker her.

For at sætte fokus på styrker, har eleverne blandt andet arbejdet med styrkespil, hvor de på skift fortæller korte livshistorier og giver hinanden feedback på de styrker, de genkender i fortællingerne. Efter spillet udvælger eleverne selv 3-5 personlige styrker, som kan bruges i det fremtidige udviklingsarbejde i kontaktgrupperne.

På den måde lærer eleverne sig selv og hinanden bedre at kende, og de bliver også bedre til at hjælpe hinanden med at sætte fokus på det, som giver energi og motivation – både i de gode, men også i de måske svære og udfordrende perioder af skoleåret.

Kilder:
http://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/til-traenere/styrker-og-ressourcer.aspx
http://www.gnist.com/hvorfor-egentlig-arbejde-med-styrker/
https://ucl.dk/cfu-indhold/styrkebaseret-paedagogik-i-dansk-undervisningen/

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.