Skolens formål

Strib Idrætsefterskoles formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Strib Idrætsefterskoles målsætning er ud fra et grundtvigsk livssyn, at give eleverne del i de værdier, der er overleveret gennem dansk kultur og drive en idrætsefterskole, der med kvalificeret undervisning kan give eleverne de bedste betingelser for at udvikle personlighed – både intellektuelt, socialt, fysisk og kreativt.

Grundtvigs skoletanker

Vi anser mennesket for at være et unikt individ med mulighed for at realisere sig selv i fællesskab med andre.
Vi ser os selv som nutidige led i en kæde af generationer før og efter os med forbindelse til den historie, kultur og det samfund, vi er en del af - herunder de kristne livsværdier.

Skolen for livet betyder, at den oplysning, viden og tro på eget værd i fællesskaber, som eleven får med sig fra skolen, skal give styrke, robusthed og lyst til at udforske livet, samt til at give sit bidrag til fællesskaber og samfundet.

Skolen formidler ikke en bestemt anskuelse, men ønsker at eleverne udvikler sig til selvstændige mennesker, der gerne tager ansvar og udviser forståelse for andre med respekt for forskellighed og åbenhed for andre livssyn.

Målet er elevernes almene dannelse og uddannelse.

Kvalificeret undervisning og læring

Læring er en social proces, der foregår i et aktivt samspil med andre.

Målet er at skabe en alsidig læringsproces for den enkelte elev, hvor elevens såvel faglige, personlige som sociale kompetencer er i højsæde. Dette sker bl.a. gennem elevernes møde med det faglige, kreative og idrætslige indhold i undervisningen, samt i tilrettelagt og ikke tilrettelagt samvær. Der tages i videst muligt omfang udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og tydelige målsætninger. Refleksion, medinddragelse og aktiv dialog er vigtige elementer i understøttelsen af elevernes læringsproces.

Skolen har som mål at udvikle sig progressivt i samspil med tid og samfund. Nye faglige og pædagogiske udviklingsområder vil løbende blive vurderet og indarbejdet i skolens undervisning og dagligdag.

Undervisningsniveauet er ambitiøst, innovativt og der lægges vægt på rummelighed og elevernes almene dannelse.

Udvikle personlighed – både intellektuelt, socialt, fysisk og kreativt

Elevens alsidige personlige udvikling sker både i undervisningen og i samværet. I en verden i konstant udvikling søger vi at støtte den unges identitetsproces, som stadig er i fuld gang. De kan fortsat profitere meget af at møde nye indholdsmæssige, æstetiske og praktiske tilgange til deres personlige dannelsesprojekt, som de eventuelt ikke havde forestillet sig. F.eks. gennem aktiviteter i kontaktgrupperegi, emne/faguger, valgfag, fællesarrangementer, idrætsaktiviteter, linjefagene og i forskellige fællesskaber, store som små.

Idræt og sport

Vi ønsker, at eleverne får et skoleforløb, hvor idrætten har en væsentlig placering, gennem både teoretisk og praktisk tilrettelagte forløb, samt gode muligheder for idrætsudfoldelser i fritiden.

Vi ønsker, at linjeidrætten giver plads til sportslig fordybelse og personlig, social og fysisk udvikling og dygtiggørelse. Gennem deltagelse i idrætslige interessefælleskaber, ønskes det at styrke den enkeltes oplevelse af kollektivets betydning og bidrage positivt til oplevelse af selvværd og ligeværd. Derudover er det et mål, at vedligeholde og udvikle den enkeltes interesse og kompetencer for, samt glæde ved, fysisk udfoldelse, samvær og spil. Vi ønsker således at udfordre og inspirere den enkelte elev i sit linjefag og samtidig give så bred en vifte af idrætstilbud som muligt.

Vi sætter fokus på elevernes fysiske udvikling, sundhed og trivsel. Der arbejdes med at den enkelte opnår og opretholder en grundlæggende fysisk form, samt en forståelse for dennes betydning for sundhed og velvære.

Det er et mål, at eleverne får en sund og velsmagende kost, som de selv bidrager med at tilberede, og at de får indsigt i, hvilke forudsætninger der skal til, for at dette kan realiseres.

Vi ønsker at skabe et aktivt og rummeligt miljø, hvor der kan eksperimenteres og arbejdes innovativt og hvor forskellige lærings og udtryksformer anvendes og udvikles. Et miljø hvor der reflekteres over og tages ansvar for, egen og fællesskabets udvikling og trivsel.

Det tilskyndes den enkelte at finde nye sider ved sig selv. Vi ønsker, at eleverne gennem dygtiggørelse og værdier fra forpligtende fællesskaber, står livsduelige og robuste til en videre uddannelse og dannelse.

Uddybelse af skolens formål udarbejdet i tæt samarbejde mellem ledelsen og lærerne på Strib Idrætsefterskole.

Det var virkelig et uforglemmeligt år

Jeg tør godt at vove og sige at det hidtil har været det bedste år i mit liv. Det var virkelig et uforglemmeligt år, og jeg har virkelig fået utrolig meget ud af min tid på Strib Idrætsefterskole, heriblandt nye bekendtskaber på tværs af landet.

Læs Tobias’ historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.