Skolens hovedsigte

Skolens hovedsigte er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler. Af formålsparagraffen i Lov om frie kostskoler fremgår det, at hovedsigtet for et efterskolekursus er ”livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse”.

På Strib Idrætsefterskole er disse begreber indtænkt i vores pædagogiske virksomhed ud fra følgende tolkning og fokus.

Livsoplysning

Livsoplysning vedrører de almenmenneskelige og eksistentielle aspekter ved livet. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem såvel undervisning, som samvær, på den måde, at fællestimer, undervisningen i linje- og valgfag, samt den boglige undervisning i øvrigt, tilrettelægges således, at der lægges vægt på de elementer i undervisningen, der kan skabe grobund for elevernes personlige søgeprocesser i retning af mening og identitet.

Folkelig oplysning

Folkelig oplysning vedrører oplysning om store og små fællesskaber samt oplysning om forholdet mellem det enkelte individ og samfund. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær på den måde, at der i undervisningen oplyses om såvel det helt nære samvær på skolen, det danske og det internationale, ligesom der i samværet arbejdes med den konkrete erfaring med de forskellige fællesskaber på skolen. Fællesskaber i: klassen, kontaktgruppen, på linerne, valgfag og andre elementer mm.

Demokratisk dannelse

Den demokratiske dannelse vedrører elevens dannelse til en engageret medborger med lyst og evne til at være aktiv i et moderne demokratisk samfund.

I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær på den måde, at der i tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages temaer, som relaterer sig til den vidensmæssige basis, der skal til for at virke i et moderne demokrati. Der arbejdes tillige konkret gennem tilrettelæggelsen af samlinger, fællestimer, møder med elevråd, elevråds arbejdet med at etablere en hverdag, der baserer sig på demokratiske værdier mm.

Det sammenhold der opstår er ubeskriveligt

Den bedste måde at beskrive mit år på Strib Idrætsefterskole er, at jeg levede i en lille boble afskåret fra omverden, hvor jeg hang ud med mine bedste venner hver dag.

Læs Saras historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.