Personlig vejledning

Formål:
Skolens overordnede formål med vejledning, er at gøre de unge uddannelsesparate og uddannelsesrobuste. Eleverne skal gennem aktiv deltagelse i skolens undervisning, aktiviteter, kontaktlærersamtaler og vejledningsprocesser, opnå et solidt personligt og fagligt grundlag, for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet er også at udvikle elevens studiekompetencer, herunder personlige, sociale og faglige kompetencer.

Vejledningen tager afsæt i etiske principper som tillid, respekt, ligeværdighed, åbenhed og understøtter skolens værdigrundlag.

Slutmål:
Vejledningen på Strib Idrætsefterskole ønsker at igangsætte refleksionsprocesser, så eleverne træffer et reflekteret og kvalificeret valg af ungdomsuddannelse med udgangspunkt i deres egne ønsker og kompetencer.

Vi arbejder med ressourcefokuseret vejledning. Målet er at bevidstgøre eleven om egne ressourcer, styrker og kompetencer, samt at støtte dem i at bruge disse i arbejdet med uddannelsesparathed og uddannelsesrobusthed.

Eleverne skal opnå kendskab og kompetencer til at kunne bruge, informationskilder og elektroniske vejledningsportaler som UG.dk og e-vejledning i afklaringsprocessen.

Eleverne skal oplyses og informeres om uddannelsessystemet og om diverse krav og forudsætninger for at kunne påbegynde en videreuddannelse.

Målet er at inddrage og udnytte tidligere elevers erfaringer i vejledningsprocessen. Fx via en Karriereaften hvor både tidligere elever og forældre deler ud af erfaringer.

Slutmålet er også at forestå den obligatoriske brobygning for 10. kl. Eleverne.

Indhold:
Der arbejdes med begreber som uddannelsesparathed, studiekompetencer, og valgkompetencer. Desuden arbejdes der med elektroniske vejledningsportaler og andre informationskilder, der er relevante i uddannelsessammenhænge. Pædagogiske redskaber som SPIND, SMART model og Dialogkort inddrages i arbejdet. Uddannelsessystemet er omdrejningspunkt i især vintermånederne, hvor eleverne skal tage stilling til deres kommende ungdomsuddannelse.

Under elevernes karrierekonstruktionsproces og valgproces er det vigtigt, at de får et bredt felt af personlige fortællinger, de kan spejle sig i. Derfor arrangeres forældre og gamle elever til at fortælle om deres uddannelser, studieliv og karrierevej.

Eleverne spejler sig også i deres kammeraters tanker, valg og prioriteringer. Vi søger der for at skabe rammer, hvor elevernes egne tanker om uddannelse og studieliv kan deles og udfordres gennem dialog og refleksion.

Kontaktlæreren har den primære kontakt til hjemmet og er den samlende person omkring elevens personlige og sociale udviklingsprocesser, samt udfordringer og styrker. Kontaktlærerne bruger vejlederne som sparringspartner i arbejdet med elevens uddannelsesparathed.

Arbejdemetode og tilrettelæggelse:
På Strib Idrætsefterskole arbejder vi med integreret vejledning. Dvs. at vejledningsprocessen foregår i et samarbejde med vejledere, faglærere, kontaktlærere og skolens øvrige personale. Mange vejledningsaktiviteter bliver faciliteret i tæt samarbejde med Skolens kontakt og trivselskoordinatorer (KTK). Der bl.a. står for at planlægge indholdet i de ugentlige kontaktgruppemøder og individuelle samtaler der afholdes med de enkelte kontaktelever.

Vejledningen skal i særlig grad målrettes de unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vejledningen tilstræbes at udnytte efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige og meningsfulde vejledningsaktiviteter. Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen.

Læs mere om personlig vejledning og uddannelsesvejledning.

Det var virkelig et uforglemmeligt år

Jeg tør godt at vove og sige at det hidtil har været det bedste år i mit liv. Det var virkelig et uforglemmeligt år, og jeg har virkelig fået utrolig meget ud af min tid på Strib Idrætsefterskole, heriblandt nye bekendtskaber på tværs af landet.

Læs Tobias’ historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.