Værdigrundlag

På Strib Idrætsefterskole er det hele menneske i centrum. Derfor er det en værdi for os, at eleverne på Strib Idrætsefterskole oplever glæden ved livet. Dertil er vores mål, at eleverne skal opleve et fællesskab, byggende på ligeværd, respekt, hensyn og personlig integritet. Med afsæt i skolens formål, skolens værdigrundlag og kernebegreberne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse skal skolens dagligdag, undervisning og samvær være præget af nedenstående tolkning af skolens værdigrundlag.

At opleve glæden ved livet

Hos os betyder det bl.a.:

 • At vi vil lære eleverne at se muligheder frem for begrænsninger.
 • At vi vil give eleverne en række gode, men også forskelligartede oplevelser, som udvider deres erfaringsgrundlag og udvider deres horisont.
 • At der er en positiv grundholdning på skolen.
 • At hverdagen jævnligt brydes af fællesarrangementer, ture ud af huset eller lignende.
 • At eleverne lærer noget om det samfund og den tid, de lever i, og at vi hjælper dem med at finde deres muligheder heri.
 • At eleverne skal have succesoplevelser, så deres selvværd styrkes.

At tage del i de oplevelser, det giver at indgå i et forpligtende fællesskab

Hos os betyder det bl.a.:

 • At se mulighederne i at arbejde sammen om tingene
 • At alle skal yde deres bedste i fællesskabet
 • At eleverne lære at opføre sig på en måde, så de kan vinde tillid fra deres omgivelser
 • At vi kan have tillid til hinanden
 • At vi ser det som vigtigt at forstå, at når man gør sit bedste, er man kommet langt
 • At alle skal have muligheden for at tage et ansvar
 • At vi giver eleverne en høj grad af frihed
 • At eleverne inddrages i demokratiske beslutningsprocesser
 • At alle skal have muligheden for at opleve glæden ved at indgå i et fællesskab
 • At det er et fællesskab, hvor der er mulighed for at bruge sine evner
 • At det er et fællesskab, der er tydeligt i sine hensigter og ytringer

At opleve ligeværd

Hos os betyder det bl.a.:

 • At alle har lige stor værdi.
 • At vi behandler hinanden ens, uanset køn, alder, etnisk baggrund, religiøst tilhørsforhold, m.v.
 • At andre lytter aktivt til mig
 • At vi bliver hørt, inden der træffes en beslutning
 • At man kan tale og diskutere på lige fod
 • At andre giver mig information, underviser mig m.v. på en venlig og ligefrem måde
 • At vi er opmærksomme på, at alle får mulighed for at komme med indspil i vores dagligdag.
 • At vi hver især føler os som vigtige led

At opleve, have og udvise respekt

Hos os betyder det bl.a.:

 • At vi som mennesker udviser respekt for hinanden
 • At det skal respekteres, at forskellige mennesker har forskellige holdninger
 • At vi arbejder med at hvert enkelt menneske tager sig selv og sit liv alvorligt
 • At vi overholder og efterlever aftaler
 • At vi taler til - og ikke om – hinanden
 • At grænser accepteres og ikke overskrides

At vise hensyn til det enkelte menneske

Hos os betyder det bl.a.:

 • At have forståelse for at mennesker er forskellige
 • At mangfoldighed skal ses som en værdi
 • At vi møder eleverne der hvor de er
 • At det er vigtigt ikke at dømme mennesker på deres personlighed, men på deres handlinger

At opleve personlig integritet

Hos os betyder det bl.a.:

 • At alle mennesker har ret til at tænke, føle, mene og tro
 • At alle mennesket giver sig selv lov til og får lov til at give udtryk for dette
 • At menneskets ytringer bliver respekteret

Efterskolelivet har givet mig venskaber for livet

At være elev på Strib Idrætsefterskole gav mig mange gode ting. Et fællesskab uden lige blev hurtigt skabt, hvor alle snakkede med alle.

Læs LOTTES historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.