Innovationsfag

Med henblik på at give eleverne indblik i innovative processer, teamwork, udviklingsprocesser, samfundssituationer og markedsføring, udbyder vi 4 innovationsfag. Herigennem vil eleverne kunne udvikle forståelse for ovenstående og lære at arbejde konstruktivt med elementer, som vil være brugbare ift. deres videre uddannelse og ageren i evt. fremtidige arbejdsrelaterede situationer.

LIKE

Formål:
Formålet med undervisningen i Innovationsfaget LIKE, er at skabe inspiration og indblik i områderne ledelse og iværksætteri. Faget skal stimulere til at skabe nysgerrighed og afprøvning af nye grænser indenfor ledelse og iværksætteri.

Slutmål:
Undervisningens slutmål er at eleverne oplever at have prøvet kræfter med særligt iværksætteri, herunder processerne idegenerering, udvikling, pitching og markedsføring. Yderligere skal eleverne have opnået et indblik i ledelsesfeltet og fået inspiration fra erhvervslivet udenfor efterskolen.

Indhold:
LIKE vil omfavne følgende og give eleverne kompetencer indenfor disse områder:

 • Idegenerering (iværksætteri)
 • Markedsføring (iværksætteri)
 • Pitching (iværksætteri)
 • Teamwork
 • Ledelse, særligt fokus på personlig ledelse

Arbejdsmetoder:
Fagets undervisningstilgang er præget af praktisk undervisning. Dette indeholder følgende:

 • Erhvervsbesøg
 • Oplægsholdere udefra (direktører osv.)
 • Kreative processer; eksempelvis idégenereringsprocesser
 • Pitching på messe
 • Teamopgaver

TEC

Formål:
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at arbejde innovativt i kreative processer og arbejde kreativt i forbindelse iværksætteri. Eleverne skal opnå viden i og om ledelse, som kan bruges i praksis, indgå i teamwork og samarbejde, planlægge og strukturerer events, samt opnå viden i og om coaching, som kan bruges i praksis.

Slutmål:
At eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der forbereder dem fra kreativ proces til færdigt produkt inden for event-making og børnetræning.
At vi har udviklet og styrket den enkelte elevs kompetencer og færdigheder inden for coaching og ledelse, samt at eleven får lysten til aktivt at bidrage til f.eks. deres lokale fritids- og kulturliv.

Indhold: Eleverne lærer at komme i en kreativ arbejdsproces og nytænke øvelser, events og lave konkrete planer for træningen i klubber i nærområdet. De lærer om struktur og arbejdsopgaver i forbindelse med events og følge en fælles masterplan både i teori og praksis, samt at teste, afprøve og gøre eleverne bevidste om egne lederevner via forskellige coaching metoder.
De vil gennem forløbet afholde egne events – eks. motionsdag, messe osv. Her vil de få indsigt i deres rolle i et teamsamarbejde herunder at lave fokusprofil ud fra Ulrik Wilbecks farve teori.
Der vil i løbet af faget være oplægsholdere, som er eksperter på deres felt.

Arbejdsmetode/tilrettelæggelse:
Individuelt, i grupper, fremlæggelser, evalueringer samt teoretisk og praktisk udførelse.

World

Formål:
At eleverne opnår større forståelse for, indsigt i og tolerance over for andre kulturer, lande, religioner og mennesker, samt at de oplever mangfoldighed som en styrke, fremfor en byrde.

Slutmål:
I World arbejder vi på at styrke elevernes internationale og interkulturelle kompetencer. Faget arbejder således frem mod at styrke deres evne til:

 • at kommunikere med andre mennesker
 • at sætte sig i andres sted
 • at kunne navigere i andre kulturer
 • at udvide sin bevidsthed om egen kultur ift. andre
 • at kunne forholde sig kritisk, men samtidig nuanceret, empatisk og objektivt til kulturer, lande, religioner og mennesker, som er anderledes fra det, vi selv kender.

Indhold:
Vi lever i en stor og mangfoldig verden, og derfor kommer vi i faget World også vidt omkring. Temaerne spænder således fra selvstændige projekter som ”Indsigt i Mellemøsten”, ”Fundraising for Kenyansk venskabsskole” og ”Bucket-lists” til undervisernes egne foredrag om Venezuelas indianere, livet som rejseleder, jordomrejse, personlige rejseoplevelser og gæsteforedragsholdere fra hele verden. Gennemgående er det, at vi altid forsøger at servere verden i øjenhøjde og så levende og vedkommende som muligt. Derfor forsøger vi altid at aktivere vores elever og lade dem opleve verdens mangfoldighed på egen krop. Desuden er det vigtigt for os at tage aktuelle temaer op, og at vi, ligesåvel som andre kulturer kommer til os, tager på besøg hos dem.

Arbejdsmetoder og tilrettelæggelse:
Igennem alsidige undervisningsformer som ”hands-on”, debatter, selvstændige projekter, møder med andre kulturer, personlige erfaringer, ekskursioner, foredragsholdere og fysisk indlevelse, forsøger vi at vække elevernes nysgerrighed og skabe forståelse for andre kulturer, religioner, livssyn og -vilkår.

Creative Lab

Formål:
Formålet med undervisningen i Creative Lab er, at eleverne via arbejde med ideudvikling, gruppesamarbejde, digitale medier og sociale medier, opnår erfaring med at kunne udvikle kreative ideer indenfor arbejdet med video, tekst og billeder.

Slutmål:
Det er fagets sigte at elever er i stand til at reflekteret over forskellige fremgangsmåder og strategier, og at de udvikler færdigheder, der gør dem i stand til at samarbejde med eksterne virksomheder om markedsføringsrelaterede arbejdsopgaver. Derudover er er det målet, at eleverne gennem faget få en større indsigt i egne færdigheder og hvordan medierne kan anvendes i forskellige situationer, til at viderebringe budskaber med forskellige formål. Dertil skal de kunne tage højde for den enkelte opgaves mål, midler, tidsperspektiver og etiske dilemmaer.

Indhold:
Eleverne skal i faget indledningsvist arbejde brudvist med kreative medier og udvikling af processer i forbindelse med medieproduktioner. Eleverne vil derefter arbejde med videoproduktion, illustreringsprogrammer, skriveprocesser, blogs, billedredigering, opstart af hjemmesider og med sociale medier.

Arbejdsmetode og tilrettelæggelse:
Opstarten i faget er præget af klasseundervisning, hvor hele gruppen løser forskellige opgaver i mindre grupper. Efter opstartsperioden inddeles eleverne i grupper af ca. 4 og skal herefter løse forskellige opgaver sammen. Elevgrupperne vil i løbet året samarbejde med lokale iværksættere omkring forskellige opgaver. I faget inkluderes også oplæg fra eksterne samarbejdspartnere, fx om brug af sociale medier.
Undervisningen foregår på klassen, når de forskellige temaer i faget indledes, fx kreativ ideudvikling og videoproduktion. Herefter vil undervisningen foregå som sparring med de forskellige grupper, hvor underviseren snakker med eleverne omkring de forskellige opgaver.

Det var virkelig et uforglemmeligt år

Jeg tør godt at vove og sige at det hidtil har været det bedste år i mit liv. Det var virkelig et uforglemmeligt år, og jeg har virkelig fået utrolig meget ud af min tid på Strib Idrætsefterskole, heriblandt nye bekendtskaber på tværs af landet.

Læs Tobias’ historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.