Valgfag

Afspænding

Formål:
Formålet er, at eleverne oplever at kunne blive mindfull, at kunne finde ro og fokus i en travl og præstationspræget hverdag og at kunne være nærværende, rummelige og åbne i forhold til sig selv og andre.

Slutmål:
Afspænding er et valgfag hvor man arbejder med at finde fokus og ro via øvelser, stille musik og absolut nærvær. Det naturlige slutmål vil være at eleverne er i stand til at kunne spænde af i hele kroppen, og at de finder det vigtigt at kunne det, som en del af deres mentale sundhed.

Indhold:
En afspændingstime er bygget op af :
Opvarmning - med tilvænningsøvelser i form af udstrækning, tai chi, ”falde til ro"- tillidsøvelser Massage - her er tale om afspændingsmassage. Der gennemgås forskellige teknikker, som eleverne så bruger i massagen af hinanden. Der arbejdes parvis og flere sammen.
Afspænding - her ligger eleverne stille og bliver guidet igennem en afspænding af hele kroppen.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Der arbejdes parvis og flere sammen i både opvarmning og afspændingsmassage.
Afspænding: Her ligger eleverne stille og bliver guidet igennem en afspænding af hele kroppen. Undervisningsmaterialer: I faget bruges et varmt rum, måtter og dyner at ligge på, stille musik, wellness, meditationsmusik mm. Enkelte andre redskaber såsom massagebolde kan inddrages.
Deltagernes indstilling og arbejdsindsats er vigtig. Man skal være klar til at kunne give og tage og være rummelige og open minded.

Badminton

Formål:
Formålet med Badminton, som valgfag, er at eleverne stifter bekendtskab med spillet og lærer grundlæggende færdigheder.

Slutmål:
Det er et mål for valgfaget, at eleven finder glæden og lysten ved spillet og derved bliver yderligere motiveret for badmintonsporten.

Indhold:
I undervisningen vil eleverne stifte bekendtskab med opvarmning, småspil, tekniske og taktiske øvelser. Derudover vil eleverne udfordre sig selv og hinanden i det færdige spil, single såvel som double.

Arbejdsmetoder:
I undervisningen arbejder vi med, at eleven forbedre de grundlæggende færdigheder, der er vigtige inden for badmintonsporten. Det gør vi ved at lave relevante øvelser, taler om spillets regler og spiller interne kampe.

Blandet bold

Formål:
Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige boldspil, som ikke er en del af skolens linjefag. I dette fag vil eleverne få erfaringer med og opleve nye sider af spil, både kendte og ikke kendte boldspil.

Slutmål:
Eleverne skal opdage nye facetter af både nye og kendte boldspil – herunder vil de udvikle splitvision, rummelig sans og sammenspil.

Indhold:
Eleverne skal spille boldspil på nye måder og eksempelvis spille fodbold med kopper på øjnene og volleyball med sort og uigennemsigtigt net, samt meget mere.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Vi bruger både udendørs og indendørs baner. Spil og øvelser vil variere og tilrettelægges løbende.

Bordtennis

Formål:
Er at eleverne bliver introduceret for spillet og udvikler kompetencer indenfor bordtennis
At de får bevæget sig og oplever sportsligt fællesskab på tværs af årgangen

Slutmål:
At eleverne har fået kendskab til spillet og dets regler
At de er blevet bedre til forskellige slag -forhånd, baghånd, smash
At de er blevet bedre til at koncentrere sig
At de har fået en spilforståelse og generelt er blevet bedre til spillet bordtennis
At de igennem spillet har været sammen med andre fra elevholdet
At eleverne har haft det sjovt samtidig med at have fået sved på panden

Indhold:
Opvarmning, at øve forskellige slag - baghånd, forhånd, serv og smash. Vi laver forskellige øvelser parvis og spiller rundt om bordet m.m. Derudover spilles der træningskampe mod hinanden både i både single og double.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Fælles introduktion, lege, spil og konkurrencer.

Boyscorner

Formål:
Formålet er, at drengene kan få lov at være drenge, uden de skal tage hensyn til pigerne.
Ved at have en drenge-zone, kan der fx blive snakket mere åbent om drenge problemer, eller gået mere til den i boldspil.

Slutmål:
Slutmålet er at eleverne får en time, hvor drenge kan få lov at være drenge, og hvor de føler sig frit stiller ift. udøvelse af sportslige elementer og sociale relationer, hvor det kan være sjovt for dem, at prøve at være en ren drengegruppe og ikke skal tage hensyn til de etiketter, der er forbundet med samværet, med det modsatte køn.

Indhold:
Der er en vis grad af medbestemmelse på i faget, men med afsæt i emnet Boyscorner, er der fokus på fysiske aktiviteter i form af boldspil, kortspil, som fx. poker, men også dét at være dreng ift. at være pige, og relationer til piger er emner, der kan diskuteres og arbejdes med i faget.

Arbejdsmetode:
En boyscorner-time er bygget op i nogle forskellige emner, som vi arbejder med 1-4 lektioner. Vi har blandt andet spillet amerikansk fodbold, hvor der først blev set video, derefter spillet i praksis.

Braingame

Formål:
Formålet med Braingame er, at eleverne udfordres i spil, hvor de skal tænke hurtigt, grundigt eller alternativt.

Slutmål:
At eleverne oplever, at de med forskellige teknikker, kan aktivere deres hjerne og få det optimale ud af deres hjernekapacitet.

Indhold:
I Braingame udfordrer vi hjernen. Dette gøres ved mange forskellige øvelser. Der bliver blandt andet leget huske lege, hvor eleverne tilegner sig metoder, så de kan huske bedre. En stor del af timerne bliver også brugt på at spille skak, hvor der blev undervist i strategier og regler.

Arbejdsmetode:
Der arbejdes strategisk med hjernen og trænes forskellige elementer ud fra hjerneteknikker.
Der arbejdes i forløb og hvert emne varer ca. 2-4 lektioner.

DIY

Formål:
Eleverne skal igennem en legende tilgang få indblik i, hvad et renoveringsprojekt kræver. Her igennem få større forståelse for indretning i rum samt økonomiske beslutninger i disse kontekster. Derudover søges det at skabe større ejerskab og glæde for skolen ved at involvere eleverne i projekter, der vedrører de fysiske rammer på skolen.

Slutmål:
Undervisningen skal stimulere eleverne til at tænke kreativt og reflekterer over, hvordan de kan både skabe praktiske, hyggelige og vellidte løsninger af deres opholdsrum. Faget må gerne have skabt inspiration til at være kreativ i andre kontekster på skolen også.

Indhold:
Det primære indhold er at renovere skolens 3 ud af 4 opholdsrum. De skal lave rum, som er holdbare, men samtidig fleksible, så flere efterskoleårgange kan få glæde af disse. Ideen med faget er, at eleverne får lov til at personificere deres efterskoleår og samtidig få ejerskab over de rum de anvender i deres fritid. Faget indeholder:
Research af indretningsmuligheder
Malerprojekter
Kreative opslagstavler og dekorering til vægge
Opbevaringsmuligheder i rum
Ommøblering for at skabe nyt liv i rummet
Økonomiske beslutninger i sammenhæng med skolens ledelse

Arbejdsmetode:
Skolens opholdsrum er rammen for faget. Der arbejdes i forskellige grupper, hvor samarbejde i gruppen og på tværs af grupperne er vejen til et godt resultat. Underviserens rolle er at være vejledende og guidende, samt at skabe adgang til evt. remedier.

Dykning

Formål:
Formålet med valgfaget dykning er, at give eleverne en grundlæggende indføring i dykning med flasker indenfor PADI-systemet.

Slutmål:
At eleverne tilegner sig et Open Water dykkercertifikat indenfor PADI-systemet.

Indhold:
Følgende temaer gennemarbejdes i løbet af valgfagsperioden:

Dykkerteori: Dykkerudstyr, opdrift, trykudligning, makker- systemet, trykfaldssyge og ekspansionsskader, nødprocedurer, dykkertabel RDP etc.
Øvelser i svømmehal: Montering af dykkerudstyr, bodycheck, ihop, nedstigning, genfinding af regulator, maske-tømning, opstigning, blybælte af og på, makkerånding, nødopstigning etc.
Øvelser i åbent vand: Det samme som øves i svømmehal.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Teorien bliver gennemgået som klasseundervisning med filmfremvisning, mundtlig gennemgang og teoretiske opgaver. De praktiske øvelser laves i grupper á fire i vandet. Undervisningen er meget lærerstyret. Ting indlæres ved at læreren demonstrerer, hvorefter eleverne gentager.

Futsal og fodboldloven

Formål:
At gøre eleverne til bedre og mere kompetente fodboldspillere i både teori og praksis. Både i almindelig udendørs fodbold, men også i det fremadstormende spil futsal.

Slutmål:
Eleverne har tilegnet sig viden om de mest relevante dele af især fodboldloven, men også af futsalloven. Ydermere skal de have rykket sig som fodboldspillere såvel fysisk som psykisk.

Indhold:
Faget er sammensat af en teoretisk del bestående af lærerstyret undervisning og en del teoritests. Derudover vil der være en praktisk og aktiv del, hvor eleverne skal spille futsal.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Der vil blive brugt både induktive og deduktive metoder, og eleverne vil således både modtage lærerstyret undervisning, men også selv skulle opsøge viden. Eleverne vil i forløbet skulle besvare teoritests, som vil være udgangspunktet for tilegnelsen af viden, men også selv skulle producere teoritests.

Gourmetmad over bål

Formål:
Formålet med valgfaget Gourmetmad over bål er, at eleverne opnår kompetencer i at lave god og sund mad ud fra få midler, samt at eleverne opnår positive oplevelser i naturen.

Slutmål:
Slutmålet for valgfaget Gourmetmad over bål er at eleverne lære forskellige teknikker, der er brugbare i madlavning over bål. Eleverne skal opnå en bevidsthed om de råvare, der benyttes i madlavningen, og hvilke nuancer de bidrager med i retten. Herudover skaber faget en platform for elevernes interesse i madlavning, som gerne skal være grobund for videre interesse indenfor området.

Indhold:
Eleverne vil stifte bekendtskab med mad fra forskellige dele af verden, samt forskellige teknikker til at tilberede mad over åben ild.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Udgangspunktet for undervisningen er det grønne areal bag skolen, hvor eleverne vil blive præsenteret for en opskrift og de råvare, der benyttes i opskriften. Dagens opskrift vil tage udgangspunkt i årstiden grønsager, samt forskellige teknikker fra gang til gang. Eleverne vil arbejde i små grupper af 3-5 personer, hvor de skal tilberede mad til deres egen gruppe. Løbende vil underviseren informere om årstidens grønsager, samt hvilke elementer de forskellige ingredienser tilfører retten. Efterhånden som eleverne opnår større kompetence inden for madlavning over bål, vil opgaverne/opskrifterne være til fri fortolkning inden for råvarerne. Der evalueres løbende på holdene, idet den enkelte får feedback fra underviseren.

Havkajak

Formål:
Formålet med valgfaget havkajak er, at give eleverne en bred indføring i havkajakroning, hvor der lægges vægt på oplevelse/leg og sikkerhed.

Slutmål:
At eleverne føler sig trykke både i og ude af kajakken – og i forhold til sidstnævnte kan sætte en makkerredning i gang og lykkedes med denne.

Indhold:
Følgende temaer gennemarbejdes i løbet af valgfagsperioden:
Kajakken: historie, udstyr, materialer.
Teknik: Roteknik: frem- og baktag, styretag, sidevejs forflytning, støttetag mv., indstigning og udstigning, kæntring på lavt vand, makkerredning, flåde.
Sikkerhed: herunder vejrforhold, førstehjælp, beklædning.
Spil og leg: boldspil, balancelege, samarbejdsøvelser, stafet mv.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Der undervises efter havkajaksamrådets roermateriale. Som følge af fagets natur arbejdes der praktisk i alle lektioner. Teori inddrages undervejs under instruktion af forskellige temaer.
Undervisningen foregår som en vekslen mellem instruktion, vejledning, opbakning og coaching. Eleverne inddrages i høj grad i forskellige praktiske sammenhænge.

Kickboksning

Formål:
Kickboksning er et valgfag, hvor man arbejder med kampsportsteknikker og sparring.
Målet er at have det sjovt, og blive god til at mærke egen krop og udvise udholdenhed, styrke og selvkontrol.

Slutmål:
Eleverne har trænet op til at have så meget teknik og selvkontrol, at de kan sparre imod hinanden med hjelm, tandbeskyttere, handsker og benbeskyttere. 

Indhold:
En kickboksningstime er bygget op af:
- Opvarmning med løb, konditionstræning og styrkeøvelser.
- Skyggeboksning
- Forskellige spark- og slagøvelser
- Kombinationstræning
- Sparring
- Udstrækning

Arbejdsformer:
Der trænes to og to sammen, hvor man på skift øver slag og spark. I de to sidste valgfagstimer sparres der med al udstyr på, hvor man skal bruge forskellige slagkombinationer og vise respekt og kontrol over for modstanderen.
Vi bruger plethandsker og sparkepuder til at øve forskellige slagkombinationer og styrkeøvelser. Vi tager også en boksepude i brug for at træne udholdenhed og styrke.

Klaver- og guitarundervisning

Formål:
Eleverne skal få kendskab til instrumentet, lære at læse noder og spille både melodi og akkorder.

Slutmål:
Eleverne har fået en grundviden i, hvordan man spiller på instrumentet og læser noder.

Indhold:
Eleverne er med til at vælge sange, som giver et godt udgangspunkt for at lære at spille instrumentet.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Der arbejdes individuelt og i mindre grupper.

Lege

Formål:
At få kendskab til gamle og nye lege.
At forstå kulturen i tidligere tiders samt nye lege, at have det sjovt, at bevæge sig, at respektere regler, og selv finde på nye lege.

Slutmål:
At vide noget om lege og legens betydning for mennesker, at kunne stå for en leg, at finde vigtighed i at kunne lege hele livet.

Indhold:
Der leges forskellige typer lege, fangelege, gemmelege, lege med en vinder, med en taber, fælleslege. Brug af forskellige redskaber, sjippetove, bolde, kridt. Lege der kan foregå forskellige steder, ude, inde, på lille plads og stor plads.

Arbejdsmetode:
En typisk time består af gennemgang af kultur og den valgte leg og dens regler. Både lærer og elever står for at finde og formidle lege, derfor udvikler faget sig i takt med deltagernes evner og engagement.

Lystfiskeri

Formål:
Formålet med valgfaget lystfiskeri er, at eleverne opnår kompetencer indenfor fiskeri, samt at eleverne for positive oplevelser i naturen.

Slutmål:
Slutmålet er at eleverne får en positiv oplevelse i naturen langs kysten, med en fiskestang i hånden. Elevernes viden om lystfiskeri, samt elevens kompetencer indenfor nedenstående fisketeknikker er forbedret, og at eleven har skabt en platform for at dyrke denne interesse videre efter skoleåret på Strib Idrætsefterskole.

Indhold:
Eleverne vil stifte bekendtskab med forskellige fiskemetoder, herunder, fluefiskeri, bundtackle, forfangsfiskeri samt spinnefiskeri.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Udgangspunktet for undervisningen er Lillebælt, hvor eleverne vil stifte bekendtskab med varierede standpladser for de forskellige fiskearter. Der arbejdes individuelt og i små hold af 2-3 elever, hvor eleverne samarbejder om dagens fiskemetode. Elever der har erfaring med forskellige former for fiskeri vil således blive sparringspartnere for elever, der er nye indenfor området. Inden eleverne starter med at fiske, vil eleverne få forklaret, hvad der fiskes efter, hvordan denne fisk opføre sig og hvorfor dén netop er i Lillebælt på det pågældende tidspunkt. Derudover vil eleverne stifte bekendtskab med bæredygtigt fiskeri med udgangspunkt i naturstyrelsens anbefalinger om mindstemål og fredningsbælter mm. Der evalueres løbende på holdene, idet den enkelte får feedback fra underviseren og eleverne fordeles løbende i forhold til deres niveau.

Løb

Formål:
Formålet med valgfaget løb, er at eleven finder glæden og motivationen for at løbe og dermed at holde sig i form. Eleven forbedrer derved sin kondition og bliver udfordret på sine fysiske grænser.

Slutmål:
Det er et mål med træningen, at eleven forbedrer sin fysiske form betydeligt og derved sidst på skoleåret er i stand til at deltage i og fuldføre Lillebælt Halvmarathon.

Indhold:
Eleverne bliver præsenteret for forskellige træningsformer, såsom distance- og intervaltræning. Træningen tager udgangspunkt i hver enkelt elev, ud fra de mål og forudsætninger, som han/hun har.

Arbejdsmetode:
Der løbes udendørs omkring skolen og vi arbejder, som nævnt, med både intervaltræning og distanceløb.

Mave, baller og lår

Formål:
Formålet med valgfaget mave, baller og lår er at eleverne får kendskab til et fitnessprogram, som styrker kroppen. Udover dette vil eleverne træne smidighed, rytme – og musikforståelse.

Slutmål:
At eleverne opnår at sammensætte deres eget MBL program, hvor alle muskelgrupper bliver strammet op.

Indhold:
Opvarmning
Træningsøvelser med forskellige redskaber
Træningsøvelser med forskellige muskeløvelser.
Musikforståelse, en begrundelse for hvilken musik der passer til de forskellige øvelser.
Udstrækning – og smidighedsøvelser.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Undervisningen vil i høj grad være lærerstyret gennem instruktion og vejledning.
Eleverne inddrages i opbygning af træningsprogram, hvilke muskelgrupper der bliver trænet og begrundelse for øvelserne.

Rope Skipping

Formål:
Formålet er at have det sjovt, at arbejde med kondition, koordination, samarbejde og lave koreografi, samt en lille video af alle indlærte tricks, uanset hvor langt man er kommet i disciplinen Rope Skipping

Slutmål:
At eleverne har lært de grundlæggende elementer inden for rope skipping, og at de gennem øvelserne ser, hvordan fælles koordinering giver bedre resultater og flere muligheder.

Indhold:
Rope Skipping er et valgfag, hvor man arbejder med sjippetove både enkeltvis - single rope og sammen - Double rope/double dutch.

Tilrettelæggelse/arbejdsmetode:
En rope skipping time er bygget op af:
Opvarmning med single rope: Vi får pulsen op. Der øves i at lave tricks som criss cross, m.m. Single rope kan også bruges sammen 2 eller 3 personer på The Wheel eller Traveller med mange personer.
Med Double Dutch arbejder vi sammen og får lært alle at hoppe ind i sjippetovene og eventuelt lave forskellige variationer såsom at hoppe i sjippetov i de 2 buer, lave klappe/remselege i tovene, skifte plads og meget mere. Kun fantasien og evnerne sætter grænser.
Udstrækning er også en vigtig del af timen. Der bruges specielle aerobictove både single og double. Vi sjipper i hallen og godt fodtøj er et must.

Sammenspil

Formål:
Eleverne skal lære at spille sammen med andre.

Slutmål:
Eleverne har lært at lytte til andre instrumenter og rytmer, og spille sammen med andre i forskellige genrer.

Indhold:
Eleverne er med til at vælge sange, og de øver sammen for at lære hinanden at kende igennem musikken.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Der arbejdes individuelt og som band.

Skyd

Formål:
Formålet med valgfaget ”Skyd” er, at eleverne igennem sjove og sociale ”Skyd-aktiviteter” opnår færdigheder ved brugen af bue/pil og luftgevær.

Slutmål:
At eleverne har lært og føler sig sikker i, brugen af bue/pil og luftgevær. Er trygge ved at håndtere ovenstående våben, samt formår at ramme skiverne - også under pres.

Indhold:
Forskellige individuelle og gruppeorienterede konkurrencer. Teknik og præcisionsforståelse. Skydning under pres og øget puls.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Undervisningen foregår som en vekslen mellem instruktion og vejledning, som foregår både før, under og efter selve skydningen. Der arbejdes i grupper eller individuelt.

Sportspsykologi

Formålet:
I sportspsykologi er formålet at eleverne skal have redskaber til at mestre situationer, hvor de oplever pres/modstand. De skal kunne sætte sig mål (herunder delmål) og planlægge vejen dertil, for til sidst at opfylde disse. Faget vil tage udgangspunkt i sportslige sammenhænge, men kan ligesåvel bruges i forhold til eksamenspres og stress i hverdagen, når eleverne oplever et helt andet aktivt liv på efterskolen.

Slutmål:
Eleverne skal have fået redskaber, der gør det muligt for dem at navigere i svære situationer og kunne sætte sig mål, samt planlægge vejen til målet.

Indhold:
Sportspsykologi er et fag, der tager udgangspunkt i det pres og de udfordringer spillere står overfor i sporten. Mange spillere oplever modgang under både træning og kamp – dét er vigtigt at kunne håndtere. Eksempler kunne være manglende motivation, teamets indstilling daler, manglende selvtillid på banen, frygten for at fejle, høje forventninger til sig selv, intern konkurrence på teamet osv. Vi tager fat i historier og fortællinger fra den virkelige eliteverden, og forsøger at arbejde med disse i elevernes livsperspektiv. Hver gang der er et behov for at præstere, om det er eksamen, dagligdagen eller den vigtige og afgørende kamp, vil der også opstå forventninger, pres og udfordringer, som er væsentlige at kunne håndtere.

Teorien bag omhandler; håndtering af modstand (coping) og målsætningsteori.

Arbejdsmetoder:
Arbejdsmetoderne tager udgangspunkt i sportspsykologien og er inspireret af blandt andet Team Danmarks værktøjer, samt personlige fortællinger fra undervisere. Nedenfor ses nogle af de specifikke redskaber.
- Værdicirkel
- Værdikort
- Målsætningstrappen
- Vejen
- Komfuret
- Spejlægget
- Dilemmaer
- Virkelige fortællinger

Squash

Formål:
Formålet med valgfaget squash, er at eleverne får kendskab til og udvikler grundelementerne i selve spillet. Får kendskab til teknik, regler og taktik.

Slutmål:
At eleverne opnår sikkerhed i spillet, kan spille kampe og forholde sig til regler og har fået en taktisk forståelse.

Indhold:
Opvarmning
Træningsøvelser i forskellige slag
Træningsøvelser i opstilling og opspil – defensivt og offensivt
Kamptræning
Positiv respons, opbakning og ”coaching”.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Undervisningen vil i høj grad være lærerstyret gennem instruktion og vejledning. Instruktionen og vejledningen, foregår både før, under og efter selve træningen.
Eleverne inddrages i planlægningen af, hvilke elementer den pågældende lektion skal indeholde, for at optimere spillet. Der arbejdes efter opskriften; opvarmning, øvelser (teknik eller taktik), kamptræning.

Strategi

Formål:
Eleverne skal debattere, læse hinanden og argumentere for at overtale resten af holdet igennem forskellige rollespil. De lærer at bruge strategi som arbejdsmetode for at vinde.

Slutmål:
Eleverne har lært, hvordan man retorisk kan få overtalt andre til at lytte og enes over uenigheder. De har lært at bruge strategi som arbejdsmetode.

Indhold:
Forskellige rollespil som feks. Vareulv, Munchkins, Udendørsstratego mm.

Arbejdsmetoder/tilrettelæggelse:
Der arbejdes altid i grupper.

Styrke/Cross

Formålet:
Eleverne skal få større forståelse for styrketræning, særligt med fokus på crossfit og dets elementer. Derudover søges det at skabe glæde og motivation ved bevægelse hos eleverne gennem styrketræning ved planlagte WOD’s.

Slutmål:
Undervisningen skal stimulere eleverne til at styrketræne med omtanke. Faget skal have skabt inspiration og større sikkerhed ved styrkeøvelser, heraf særligt frivægt, plyometrisk træning og kettlebells.

Indhold:
Det primære indhold er planlagte WOD’s fra underviseren, der varierer i både indhold, intensitet og formål. Det er hård styrketræning, hvor eleverne får mulighed for at brænde igennem med en supervisor ved siden af. Derved er der også mulighed for hjælp til teknik i øvelserne.

Arbejdsmetoder:
Skolens styrkelokale bruges, hvor der primært arbejdes i WOD’s med frivægte, plyometrisk træning, koordinationsøvelser og kettlebells. En WOD varer ca. 30 minutter. Inden workoutten vil eleverne føres igennem øvelserne og have mulighed for spørgsmål. Afslutningsvis vil eleverne altid køres gennem en høj intensitetsøvelse i teams.

Ultimate

Formål:
Formået er at eleverne får kendskab til spillet Ultimate, og andre boldbasis aktiviteter. Det er dertil et formål, at eleverne skal forstå kulturen i Ultimate og at have det sjovt, bevæge sig, respektere regler, og selv tage ansvar for, at regler overholdes. Deltagerne dømmer selv.

Slutmål:
At kunne udføre diverse kast med frisbee, samt at forstå spillets taktiske elementer, og at kunne spille Ultimate med de rette regler, med respekt for kulturen, som er særlig, da spillerne dømmer selv.

Indhold:
Der trænes i at udføre kast, at løbe i for spillet relevante mønstre, at kunne kommunikere på banen. Dette vises ved løb og eventuelle taktiske aftaler. Kamp spilles hver gang. Der spilles primært udenfor på en banestørrelse svarende til fodbold.
Boldbasis og kommunikationsøvelser bliver trænet ved hjælp af andre øvelser, som spandebold, partibold mm.

Arbejdsmetode:
En typisk time består af gennemgang af kultur, opvarmning med tekniske øvelser, forståelse for løbemønstre og kommunikation på banen samt spillets regler. Efter kampen evalueres som en del af spillets kultur.

Det sammenhold der opstår er ubeskriveligt

Den bedste måde at beskrive mit år på Strib Idrætsefterskole er, at jeg levede i en lille boble afskåret fra omverden, hvor jeg hang ud med mine bedste venner hver dag.

Læs Saras historie

RING MIG OP

Vi vil så gerne snakke med dig, så efterlad dit navn og nummer i formularen nedenfor, så ringer vi dig op.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.